Przedsiębiorstwo Grzegorz Drozd Firma Handlowo-Produkcyjna „DROZDEX” w okresie od 01 sierpnia 2020 do 31 października 2020 r. realizuje projekt ptDofinansowanie kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie Grzegorz Drozd Firma Handlowo-Produkcyjna „DROZDEX”  w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy ProgramuOperacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ześrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Beneficjent: Grzegorz Drozd Firma Handlowo-Produkcyjna „DROZDEX”

Wartość projektu brutto: 124 333,62 PLN.

Dofinansowanie projektu z UE: 124 333,62 PLN.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Planowane efekty:

Celem na poziomie rezultatu jest:

– utrzymanie płynności finansowej w przedsiębiorstwie.