projektUnijny

Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje w ramach RPO WM

Przedsiębiorstwo Grzegorz Drozd Firma Handlowo-Produkcyjna „DROZDEX” w okresie od 15 listopada 2019 do 30 kwietnia 2020r. realizuje projekt pt. Wykonanie prac badawczo – rozwojowych dotyczących opracowania nowego produktu na zlecenie F.H.P. „Drozdex” Grzegorz Drozd”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 1.2.3 „Bony na innowacje”.

Numer projektu: RPMP.01.02.03-12-0306/19-00.

Beneficjent: Grzegorz Drozd Firma Handlowo-Produkcyjna „DROZDEX”

Wartość projektu brutto: 150 060,00 PLN.

Dofinansowanie projektu z UE: 103 700,00 PLN.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest celem projektu jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa Firma Handlowo-Produkcyjna „DROZDEX” Grzegorz Drozd, które nastąpi w wyniku działań projektowych oraz oddziaływania rezultatów projektu na działalność przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie wyników zleconych prac badawczo-rozwojowych.

Planowane efekty:

Celem na poziomie rezultatu jest:

– wdrożenie wyników własnych prac rozwojowych, w wyniku których wprowadzony zostanie nowy produkt na rynek (opakowanie drewniane w postaci skrzyniopalety rozkładanej) – szt. 1